Sommarens bok 2021: Hälsa och aktivitet i vardagen

Vill du få tips på hur du kan samtala kring sexuell hälsa, lära dig mer om hur du kan uppmärksamma alkohols påverkan på människors vardagsliv och få uppslag på aktivitetsperspektivets betydelse inom suicidprevention? Om allt detta och mycket mer läser du i "Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv", som du som medlem köper med 20 % rabatt på medlemspriset under juni–augusti.

Levnadsvanornas stora betydelse för hälsan är ett aktuellt ämne och här har arbetsterapeuter en viktig roll. Syftet med Hälsa och aktivitet i vardagen är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Boken speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis.

I bokens 14 kapitel presenteras flera spännande områden och nya arenor för arbetsterapeuter:

 1. Ett arbetsterapeutiskt folkhälsoperspektiv av Ulla Kroksmark och Susanne Iwarsson. 
 2. Aktivitetsbalans – ett fokus för hälsofrämjande arbetsterapi av Carita Håkansson och Petra Wagman.
 3. Hälsofrämjande aktiviteter för äldre av Ingeborg Nilsson.
 4. Implementering av hälsofrämjande program i kommunal verksamhet av Magnus Zingmark.
 5. Främja hälsa genom engagerande aktiviteter – exempel från strokeprevention av Eric Asaba, Ann-Helen Patomella, Susanne Guidetti, Anders Kottorp och Kerstin Tham.
 6. Barns hälsa och aktivitet under uppväxten och i skolan av Matilda Hafström och Ulla Kroksmark.
 7. Delaktighet främjar hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning av Kristina Avaheden.
 8. Levnadsvillkor och hälsa för personer som är födda utomlands av Qarin Lood.
 9. Arbetsterapi med flyktingar och asylsökande av Anne-Le Morville och Ulla Kroksmark.
 10. Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention av Christina Andersson och Birgitta Lundgren Pierre.
 11. Alkoholens inverkan på människors vardagsliv av Christina Andersson och Kajsa-Lena Thundal.
 12. Arbetsterapi och samtal kring personers sexuella hälsa av Stefan Balogh.
 13. Interventionsmetoder för att underlätta vardagen av Lena-Karin Erlandsson, Synneve Dahlin-Ivanoff och Ulla Kroksmark.
 14. Tala om levnadsvanor – tillsammans i aktivitet gör enkla råd nytta av Ulla Kroksmark. 
Beställ boken

Onlinekurs om levnadsvanor

Du har väl inte missat att vi också har en gratis onlinekurs om arbetsterapi och levnadsvanor? Läs mer och gå kursen Arbetsterapi och levnadsvanor! 

Det lönar sig att vara medlem

Det rabatterade sommarpriset är 304 kr inkl. moms och porto (ord. medlemspris 380 kr) vid beställning under perioden juni–augusti 2021. Gäller enbart medlemmar. Ange kampanjkod ”SOMMAR21” i varukorgen. Kan ej kombineras med andra rabatter. Priset justeras på fakturan.

Bli medlem