Skattelättnad för a-kasseavgift

Med tre olika förslag vill regeringen genomföra skattesänkningar på över 10 miljarder kronor, bland annat genom en skattereduktion för att vara med i a-kassan.

Regeringen föreslår en skattelättnad för avgiften till a-kassan på 25 procent. För medlemmar i Akademikernas a-kassa skulle det innebära en sänkning på 390 kronor per år, från och med 1 juli 2022.

– En skattereduktion för att vara med i a-kassan är välkommen. Tryggheten som medlemskap i en a-kassa innebär är en viktig del för ett välfungerande samhälle och arbetsmarknad, säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsdirektör Malin Nordstrand.

De två övriga delarna av regeringens förslag består av en ytterligare skatteminskning på 1 320 kronor, vilket skulle ge totalt 2 820 kronor i sänkt skatt för de flesta löntagare under 2022, samt sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Regeringens budgetförslag för 2022 ska presenteras den 20 september.

Läs Finansdepartementets pressmeddelande