SJOT nu högst rankad

I samband med SJOT Foundations årsmöte, där Ida Kåhlin är ordförande, konstaterades att Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) nu är den högst rankade vetenskapliga tidskriften av alla inom området arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. En fantastisk utveckling! Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till tidskriften via "Min sida".

– Stort tack till vår chefredaktör Anita Björklund Carlstedt, till våra fem nordiska redaktörer, till alla reviewers och självklart också till er alla forskare inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap som väljer att publicera er i vår tidskrift, säger Ida Kåhlin. Som i dag omvald ordförande för SJOT Foundation är jag otroligt stolt.

Om SJOT

I början av 1990-talet beslutade de nordiska arbetsterapeutförbunden att starta en vetenskaplig tidskrift i syfte att främja kunskapsbasering och akademiseringen av professionen och ämnet arbetsterapi. Det första numret av SJOT utkom 1994 och tidskriften är en kanal för arbetsterapeutisk forskning i de nordiska länderna men även i övriga delar av världen. SJOT ges ut i åtta nummer per år online.

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till tidskriften via Min sida. På SJOT:s webbplats kan du enkelt söka på artiklar, sökord och författare.