”Ser fram mot samverkan med Mynak om arbetsmiljö!”

Regeringen ger nu Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer, det vill säga faktorer som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja arbetsrelaterad hälsa, bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Den omfattande arbetsmiljöundersökning som Sveriges Arbetsterapeuter genomfört i samarbete med Lunds universitet 2018 visar att arbetsterapeuter upplever bristande möjlighet till kompetensutveckling samt skattar hög grad av arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress och utmattning.

Nära 60 procent av de över 3 600 arbetsterapeuter som ingick i undersökningen har övervägt att byta tjänst och 35 procent har allvarligt övervägt att helt byta yrkesbana.

- Vi har länge efterfrågat medvetna satsningar som främjar ett hållbart arbetsliv. Nu ser vi fram mot att samverka med Mynak i deras nya uppdrag, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Som fack- och professionsförbund för Sveriges alla arbetsterapeuter har vi en dubbel kompetens som rör åtgärder för ett hållbart arbetsliv. Det är vi redo att dela med oss av.

Läs pressmeddelandet om Mynaks uppdrag.