Riksdag gav hjälpmedel en skjuts

Politiker, professionerna och sakkunniga var rörande överens under den första Hjälpmedelsriksdagen, som ordnades under Leva och fungera-mässan, digitalt från Göteborg. En smart hjälpmedelsförsörjning sparar pengar, det måste bli mer jämlikt mellan regionerna och kostnaderna för individen ska ner.

Sveriges Arbetsterapeuter har haft en aktiv del i utformningen av Hjälpmedelsriksdagen. Efter en lång dag vid skärmen är förbundsordförande Ida Kåhlin nöjd med den breda mixen av föreläsare och programpunkter.

– Vi har satt en boll i rullning. Dagen visade på den komplexitet som omger hjälpmedelsområdet, men frågan belystes ur alla perspektiv och nu känns det som om vi fått till ett avstamp mot en nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen.

Tydligare nationella riktlinjer är en av de punkter förbundet driver hårdast i hjälpmedelsfrågan. De regionala och kommunala skillnaderna i utbud och pris är alltför stora och skapar en ojämlik situation bland alla som behöver och har rätt till hjälpmedel.

– Hjälpmedelsförsörjningen kan vara en hinderbana för den enskilde. Ansvaret behöver samlas och kostnader och utbud bli mer jämlikt. Det ska vara enkelt att kunna bli sitt allra bästa jag, kommenterade Bengt Eliasson (L) ojämlikheterna.

Samsynen bland partierna som deltog i Hjälpmedelsriksdagens politikersamtal var stor. KD:s Acko Ankarberg, ordförande i socialutskottet, lyfte bland annat att synen på hjälpmedel måste ändras:

– Ett hjälpmedel är ingen lattjo liten pryl – det är en självklar del av hälso- och sjukvård.

På frågan hur politikerna tänker sig att förskrivningen rent konkret ska bli mer jämlik i landet lyfte Acko Ankarberg en medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun som en lösning. Politikerpanelen var också enig om vad som är skäliga avgifter för hjälpmedel: ”extremt låga”, ”mycket rimliga”, ”ska inte få styra” och ”ofta ingen kostnad alls”.

– Det är positivt att samsynen bland partierna är så stor. Sveriges Arbetsterapeuter finns till socialutskottets förfogande för att diskutera frågan vidare. Vi kommer också att samverka brett med professioner och brukarorganisationer för att fortsätta lyfta hjälpmedelsförsörjningen och jobba gentemot en nationell styrning, säger Ida Kåhlin.

Under Hjälpmedelsriksdagen medverkade sakkunniga från bland andra Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Verket för innovationssystem Vinnova, branschorganisationen Swedish Medtech, brukarorganisationen DHR, hjälpmedelsföretaget Abilia, Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter.