Regeringen inrättar kansli för hållbart arbetsliv

Regeringen vill förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv och inrättar därför ett kansli för ett hållbart arbetsliv. Kansliets arbete kommer i stor utsträckning handla om att identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet.

- Det här är en mycket välkommen satsning, säger Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande. Vi är gärna med och delar med oss av våra erfarenheter. Eftersom vi både är ett professions- och fackförbund har vi dubbel kompetens kring åtgärder som rör ett hållbart arbetsliv!

Läs mer om kansliet här!