Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024 föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa.

Sedan tidigare har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–2022. För 2023 respektive 2024 beräknar regeringen fortsatt att avsätta 1,5 miljarder kronor per år för att möjliggöra förlängda satsningar inom området psykisk hälsa. Med tidigare aviserade anslag innebär detta en total satsning på cirka 2,2 miljarder kronor per år även för 2023 och 2024. Det innebär att de förstärkta satsningar som har genomförts av regeringen under de senaste fem åren kvarstår.

Medlen för kommande år ska bland annat användas till fortsatta överenskommelser mellan staten och SKR inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Detta inkluderar insatser för att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa och underlätta arbetet för en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Viktiga delar är arbetet med rätt stöd till psykisk hälsa samt arbetet med en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Läs mer om förslaget här.