Positiva trenden fortsätter!

Den positiva trenden för Sveriges Arbetsterapeuters medlemsutveckling fortsätter. I mars hade förbundet 10 240 medlemmar.

– Det är bästa siffran på fem år, förklarar biträdande förbundsdirektör Martin Östberg. Förklaringen bakom det tror jag är att vi gör rätt saker för våra medlemmar och erbjuder en bra verksamhet, men en bidragande faktor är förmodligen att många söker sig till den trygghet som ett medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder.

I mars kunde vi berätta att 81 procent av studenterna på Sveriges arbetsterapeututbildningar är medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter, över 1 100 personer. Det är den högsta andelen studenter vi har uppmätt jämfört med de uppgifter vi har tillgängliga i vår databas.