Nytt material om elrullstol och elskoter i trafiken: Folder och bildstöd

NTF:s nya material tar upp trafikregler och trafiksäkerhetsinformation med hjälp av instruktiva bilder och enkel text. Det kan användas av till exempel förskrivare och återförsäljare som stöd vid information till patient eller kund. Materialet kan laddas ned eller beställas.

Foldern Elrullstol och elskoter i trafiken tar upp möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken.

Innehåll:

  • Möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken
  • Trafikregler och rekommendationer
  • Ta hand om din elrullstol och elskoter
  • Att skadas i en olycka
  • Påverka till en säkrare trafikmiljö

Bildstödet tar i huvudsak upp samma information som foldern, med instruktiva bilder och enkel text. Det kan till exempel användas av förskrivare och återförsäljare som stöd vid information till patient eller kund. 

Innehåll:

  • Trafikregler och rekommendationer
  • Ta hand om din elrullstol och elskoter
  • Att skadas i en olycka

Ta del av materialet på NTF:s webbplats.