Nyhet från Akademin: OVal-pd och OVal-9

Nu lanserar Akademin instrumenten "OVal-pd" och "OVal-9", som utgår ifrån ValMO-modellens värdedimensioner, utvecklade av forskare vid Lunds universitet. Instrumenten har delvis olika syften men eftersom de båda mäter ”värdeupplevelser i samband med aktivitet” ger vi ut dem i en och samma manual.

De båda OVal-instrumenten är avsedda att användas av leg. arbetsterapeuter i forskning och i praxis och främst tillsammans med personer som upplever någon form av obalans eller ohälsa. OVal-instrumenten har genomgått psykometriska testningar med goda resultat.

OVal-pd består av 18 påståenden om olika upplevelser/utfall till följd av aktiviteter som personen har utfört under den senaste månaden. Personen besvarar påståendena utifrån fyra svarsalternativ som tar fasta på hur ofta det exemplifierade aktivitetsvärdet upplevts, från ”mycket sällan eller aldrig” till ”mycket ofta”. OVal-pd kan användas separat för kartläggning eller i samband med intervention, exempelvis ReDO®.

OVal-9 består av nio påståenden och fokuserar på en specifik aktivitet och vad en person upplever i och efter att ha utfört denna. Personen besvarar påståendena utifrån en sju-gradig skala från ”i mycket låg grad” till ”i mycket hög grad”. OVal-9 kan användas separat som ett självreflektionsverktyg eller i samband med intervention, exempelvis Vardag i balans™ och ReDO®.

Läs mer och köp manualen Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 420 kronor för Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9,  inklusive moms och porto (jämför 840 kronor för icke medlemmar).

Bli medlem nu!