Nyhet från Akademin: Dialogstöd för samtal och förskrivning av teknik

Teknik är en naturlig del i vardagen, oavsett ålder, och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. Teknikstöd kan vara till hjälp för personer med olika former av aktivitetsbegränsningar till följd av åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd. Nu lanserar vi "Rådgivning och förskrivning av teknik – dialogstöd i mötet med person och närstående."

Författare är arbetsterapeuterna Lena Rosenberg, docent, och Louise Nygård, professor. De ingår även i utvecklingsteamen vid Karolinska institutet för två bedömningsinstrument gällande personers användning av teknik:

Dialogstödet riktar sig främst till arbetsterapeuter som är i kontakt med äldre personer och deras närstående. Det kan användas i verksamheter där frågan om teknikstöd är aktuell, exempelvis på minneskliniker, vårdcentraler/närhälsan eller i hemrehabilitering. Dialogstödet bygger på forskning som har gjorts med personer med demens och närstående men målgruppen har nu breddats till äldre personer generellt, som är i behov av teknikstöd samt deras närstående.

I publikationen beskrivs inledningsvis de olika begreppen teknikstöd, vardagsteknik, hjälpmedel och välfärdsteknik samt interaktion mellan person och teknik. Därefter presenteras hur dialogstödet tagits fram med bakomliggande studier för att sedan fokusera på själva tillämpningen. Dialogstödet består av två delar:

  •  Del 1 med fem frågor/aspekter används vid det inledande samtalet om teknik och teknikstöd.
  • Del 2 med sju frågor/aspekter används vid rådgivning, förskrivning och uppföljning av teknikstöd.

Läs mer och beställ Rådgivning och förskrivning av teknik – dialogstöd i mötet med person och närstående.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 235 kronor för Rådgivning och förskrivning av teknik, inklusive moms och porto (jämför 470 kronor för icke medlemmar).

Bli medlem nu!