Nya instrument från Akademin

Nu släpper Akademin två nya instrument: "Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet – intervjubaserad screening (SDO)" och "Intervjubaserad aktivitetsberättelse och bedömning av identitet, kompetens och miljö (OPHI-II-S)".

Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet – intervjubaserad screening (SDO)

av Mona Eklund

SDO är ett screeninginstrument som syftar till att få en snabb och initial bild av personens utförda aktiviteter och tillfredsställelsen med dem. Instrumentet kan även tillämpas i uppföljande och utvärderande syfte. SDO är ursprungligen utvecklat för personer med psykisk ohälsa men instrumentet har även använts med andra grupper exempelvis personer med reumatologisk sjukdom, bröstcancer, smärtproblem samt med nyanlända flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom. Instrumentet har även fungerat på ett acceptabelt sätt bland personer utan känd sjukdom.

Läs mer och beställ i webbutiken. 

Intervjubaserad aktivitetsberättelse och bedömning av identitet, kompetens och miljö (OPHI-II-S)

översatt av Elin Ekbladh

OPHI-II-S är ett instrument som syftar till att belysa personens olika dimensioner av delaktighet i aktivitet och hens livsberättelse. Med intervju som grund skattas personens fungerande i aktivitet och dessutom kan en aktivitetsberättelse, med kurva över dåtid-nutid-framtid, upprättas för fortsatta samtal och inför intervention. Instrument används med olika personer oavsett ålder (från tonåren och uppåt), funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller diagnos.

Läs mer och beställ i webbutiken. 

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 420 kronor för SDO och 800 kronor för OPHI-II-S inklusive moms och porto (jämför 840 och 1 600 kronor för icke medlemmar).

Bli medlem nu!