Ny upplaga av "Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning"

"Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning" bidrar med kunskap till arbetsterapeuten och synpedagogen inför möten, bedömning och insatser med äldre personer med synnedsättning, som ofta har en nedsatt aktivitetsförmåga som följd, för att öka deras delaktighet och utförande i dagliga aktiviteter.

Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning kom i en första upplaga redan 2007 då det saknades samlad kunskap i ämnet. Nu har författarna och leg. arbetsterapeuterna Lisbeth Axelsson Lindh och Helen Bernhardsson tillsammans med flera kollegor uppdaterat boken i en ny upplaga. Den riktar sig främst till yrkesverksamma på olika platser i vårdkedjan, exempelvis primärvård och syncentraler/synenheter samt studenter inom arbetsterapeututbildningen.

I boken läser du inledningsvis allmänt kring personer med synnedsättning, olika synfunktioner, WHO:s klassificering av synnedsättning samt vanligt förekommande ögonsjukdomar. Därefter fokuserar boken på betydelsen av aktivitet för personer med synnedsättning, vad en aktivitetsutredning kan innefatta samt exempel på arbetsterapeutiska bedömningar och insatser. De föreslagna insatserna utgår från att personen ska utveckla olika aktivitetsstrategier och inbegriper tankar hämtade från det hälsofrämjande programmet Finna nya vägar och begrepp från Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Läs mer och beställ Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 285 kronor för Med sikte mot aktivitet, inklusive moms och porto (jämför  570 kronor för icke medlemmar).

Bli medlem nu!