Ny onlinekurs om arbetsterapi och levnadsvanor

I dag släpper Akademin en ny kostnadsfri onlinekurs om arbetsterapi och levnadsvanor. Syftet är att stärka, uppmuntra och inspirera arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Gå kursen precis när du vill och se kursens alla filmer så många gånger du behöver!

Onlinekursen Arbetsterapi och levnadsvanor riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med personer i olika åldrar inom hälso- och sjukvården och är också tänkt att förbereda arbetsterapeutstudenter att kunna implementera levnadsvanearbetet när de kommer ut i klinisk verksamhet.

Kursens innehåll

  • Introduktion – här får du en introduktion till de nationella riktlinjerna, de fyra levnadsvanorna och de fyra riskgrupperna
  • Bedömning av levnadsvanor – i det här avsnittet får du en introduktion till systematiskt arbetssätt, tips på bedömningsinstrument som kan användas för att bedöma ohälsosamma levnadsvanor och introduktion till bedömningsinstrumentet Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd i förändringsprocessen
  • Intervention och levnadsvanor – i det här avsnittet får du tips på interventioner inom arbetsterapi som kan användas för att stödja förändring av levnadsvanor
  • Dokumentation och levnadsvanor – här får du veta lite om åtgärdsregistrering och dokumentation
  • Goda exempel – i det här avsnittet får du träffa fyra arbetsterapeuter som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med levnadsvanor
  • Förslag till fortsatt arbete – en avslutande del för att uppmuntra dig att komma vidare i arbetet med levnadsvanor

Kursen är ett samarbete mellan Sveriges Arbetsterapeuter och Socialstyrelsen.

Gå till kursen!