Ny kurs från Akademin: Vardag i balans™

En illustration av koppar som balanserar
Illustration: Helena Lunding Hultqvist

Möter du personer med psykisk ohälsa i ditt arbete? Då kan vi tipsa om Akademins nya kurs Vardag i balans™. Det är en aktivitetsbaserad och återhämtningsinriktad gruppintervention med ett tydligt fokus på aktivitet, social interaktion och personcentrering. Vårens kurs blev snabbt fullbokad men vi planerar ytterligare en omgång till hösten – skriv upp dig på intresselistan!

Vardag i balans är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie och där har interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans, bättre psykosocialt fungerande och minskade symtom.

Kursen Vardag i balans består av fyra obligatoriska moment motsvarande sex kursdagar. Målgruppen för kursen är legitimerade arbetsterapeuter som möter personer med psykisk ohälsa i sitt arbete.

Den första omgången av kursen i mars/april är fullbokad men skriv gärna upp dig på intresselistan för att få information om när nästa kursdatum blir.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 7 250 kronor för Vardag i balans (jämför 15 040 för icke medlemmar).

Bli medlem nu!