Nu lanserar vi ett nytt "Finna nya vägar"-paket

Omslagen på de tre produkterna i paketet.
"Finna nya vägar"-paketet innehåller tre produkter: användarmanualen till programmet, patientinformation som används i programmet samt användarmanual till det tillhörande självskattningsinstrumentet "Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter".

Finna nya vägar-paketet är ett hälsoutbildningsprogram med tillhörande patientinformation och bedömningsinstrument som används för personer med åldersförändringar i gula fläcken. Programmet är i första hand utvecklat för att bedrivas av eller i samverkan med arbetsterapeut i primärvård/närhälsa eller på syncentral/synenhet. Nu är materialet omarbetat och ges ut av Akademin i en tredje version.

Finna nya vägar är ett evidensbaserat och hälsofrämjande program för personer med åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) och som upplever problem och osäkerhet i dagliga aktiviteter. Interventionsprogrammet utförs med fördel i grupp, men kan även ges individuellt, på alla nivåer inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Finna nya vägar har använts i Sverige i mer än 20 år och är utvecklat av Synneve Dahlin-Ivanoff, leg. arbetsterapeut och professor vid Göteborgs universitet.

Materialet har tidigare givits ut av förbundet i en första och andra version år 2006 respektive 2014. Nu är materialet omarbetat till en version 3.0/2021 och innehåller följande tre produkter: användarmanualen till programmet, patientinformation som används i programmet samt användarmanual till det tillhörande självskattningsinstrumentet Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter (används före och efter intervention för utvärdering).

Läs mer och köp Finna nya vägar-paket. Självskattningsinstrumentet ingår i paketet men även säljs separat.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 960 kronor för Finna nya vägar-paketet, inklusive moms och porto (jämför  1 920 kronor för icke medlemmar).

Bli medlem nu