Nu kan vi äntligen erbjuda PRPP-kurs på svenska!

Klassrumsbild från testkursen
För ett par veckor sedan höll de två nya svenska kursledarna Emma Bergendahl, specialistarbetsterapeut, och Helena Cronebäck, leg. arbetsterapeut, en ”testkurs” på Danderyds sjukhus i Stockholm för att prova materialet.

Förbundet har sedan 2008 gett kurs i PRPP på engelska med kursledarna och utvecklarna av metoden Judy Ranka och Christine Chapparo från Australien. Kurserna har alltid tillhört våra mest populära – platserna har bokats inom några minuter efter att vi har öppnat anmälan. Vi är stolta att nu äntligen kunna erbjuda PRPP-kurs på svenska och med svenskt kursmaterial!

Perceive, Recall, Plan & Perform (PRPP) System of Task Analysis är en arbetsterapeutisk bedömning och interventionsmetod som ger förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. PRPP bedömningen är en standardiserad, aktivitetsfokuserad och personcentrerad bedömning av aktivitetsutförande i verkliga situationer och sammanhang.

Resan mot kurs på svenska började 2008

I december 2019 var Judy Ranka och Christine Chapparo i Sverige för att hålla två kurser i PRPP-bedömningen.  Vid detta tillfälle utbildades två svenska kursledare: Emma Bergendahl, specialistarbetsterapeut, och Helena Cronebäck, leg. arbetsterapeut, och ett skandinaviskt nätverk skapades där dr Linda Stigen, leg. arbetsterapeut, PhD., är koordinator. Här kan du läsa en rapport från träffen 2019

I dagsläget finns väldigt lite forskning på PRPP ur ett svenskt perspektiv. Målsättningen är därför att påbörja forskning kring instrumentets validitet, reliabilitet och användbarhet, genom att vi nu tar fram ett svenskt material och att vi har en forskare knuten till kursledargruppen.

Under utvecklingen av den svenska PRPP-kursen har en stor del av arbetet bestått av att översätta engelska begrepp till svenska och att skapa ett svenskt kursmaterial.

Under 2020 har de nya kursledarna arbetat med översättning och bearbetning av kursmaterialet, som utöver en svensk kortversion av den engelska manualen och blanketter på svenska också innehåller filmer som ska användas under kursen.

I förra veckan höll kursledarna en första ”testkurs” på Danderyds sjukhus för att prova materialet och i september 2021 ger Akademin den allra första PRPP-kursen på svenska. Septemberkursen är redan fullbokad men du kan skriva upp dig på väntelistan, så får du information om när nästa kurstillfälle blir. Akademin kommer att ge kurser i PRPP kontinuerligt.

Har du redan gått PRPP-kursen på engelska?

Du som tidigare har gått PRPP-kursen på engelska kommer att erbjudas fördjupningskurser i webbinarieformat för att få möjlighet att utbyta erfarenheter av implementeringen av PRPP, ta del av det nya materialet och få tillgång till ett digitalt nätverk som möjliggör nätverkande mellan de som använder PRPP. Läs mer och anmäl dig.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 8 000 kronor för PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course (jämför 16 000 för icke medlemmar).

Bli medlem nu!