Nu finns en ny version av AusTOMs-OT-S

"AusTOMs-OT-S – utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat" är ett instrument som används för att mäta resultat och utvärdera effekt av arbetsterapeutisk intervention. Instrumentet är tillämpbart med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning, både vid mindre åtgärder och mer komplicerade interventioner.

Manualen är en svensk översättning av det australiensiska originalet Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy (AusTOMs-OT). Instrumentet används världen över och både svenska och internationella studier visar att det har god validitet och reliabilitet.

Instrumentet bygger på begrepp från ICF och innehåller 12 domäner varifrån arbetsterapeuten skattar personens hälsa och funktion utifrån fyra komponenter:

  • funktionsnedsättning
  • aktivitetsbegränsning
  • delaktighetsinskränkning
  • bekymmer/välbefinnande

Skattningsskalan sträcker sig mellan 0 och 5 och även halva poäng är möjliga.

Manualen beskriver instrumentets teoretiska grund, utveckling och forskning, uppbyggnad, tillämpning och genomförandet av själva skattningen (med formulär och guide). Manualen innehåller dessutom en mappning av instrumentets domäner till ICF samt flera fallbeskrivningar, både från originalet och från svensk kontext.

Läs mer och beställ AusTOMs-OT-S i webbutiken

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 650 kronor för AusTOMs-OT-S, inklusive moms och porto (jämför 1 300 kronor för icke medlemmar).

Bli medlem nu!