Nominera till förbundsstyrelsen nu!

Vill du ingå förbundsstyrelsen? Eller vill du nominera någon annan till ett styrelseuppdrag? Sista dag att nominera är den 15 mars 2021.

Den 19-20 november 2021 är det fullmäktige och valberedningen är i full gång med sitt arbete att hitta nya kandidater till förbundsstyrelsen. 

Här kan du nominera!