Nästan allt om fullmäktige!

Nu hittar du nästan allt om Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 2021 på vår fullmäktigewebb.

Bland annat fullmäktigehandlingar, motioner, propositioner och valberedningens förslag.

Läs fullmäktigehandlingarna här!