Lönestatistik för 2020 klar

Nu finns förbundets lönestatistik för 2020 på Saco Lönesök. Här kommenterar förhandlingschef Björn Santesson utfallet.

– Tyvärr så har våra medlemmar fått ett sämre utfall i år jämfört med 2019, 3,0% 2020 jämfört med 3,7% året innan. Det finns flera orsaker till det – bland annat att en lägre andel av våra medlemmar fick lönen reviderad 2020 jämfört med 2019 – 75% jämfört med 85%. Anledningen är bland annat att flera regioner och kommuner sköt på revisionen. Även inom privat sektor har lönerevisioner förskjutits och många företag har haft små utrymmen för löneförhöjningar. Det är till och med risk för konkurser i vissa företag. Situationen är lite bättre om man bara jämför löneutvecklingen för de medlemmar som de facto fått lönerevision bägge åren, 3,2% 2020 jämfört med 3,6% 2019, säger Björn Santesson.

– Även om resultatet inte är lika bra som vi hoppats så ger låg inflation ändå reallöneökningar. Vi ser också att ingångslönerna för nyexaminerade medlemmar har höjts under året. Det ser vi positivt på – och det beror med stor sannolikhet på bristen på arbetsterapeuter – arbetsgivarna behöver helt enkelt betala lite med för att kunna rekrytera. Arbetsgivarna har dock anledning att fortsätta jobba med lönespridningen – löneutvecklingen under ett yrkesliv är alldeles för dålig!

Saco Lönesök hittar du via Min sida!