Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska utvärderas

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag. ”Ett glädjande besked”, säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Boverket ska utreda hur den nya lagen, som trädde i kraft 2018, har påverkat utvecklingen av bidraget. En av anledningarna är att antalet ansökningar har minskat kraftigt sedan 2015. I Boverkets rapport Bostadsanpassningsbidragen 2019 framgår bland annat att antalet ansökningar 2019 var färre än antalet beviljade bidrag 2015.

– Vi har efterlyst en oberoende utredning av bostadsanpassningsbidraget under våren. Det är viktigt att veta varför antalet ansökningar har minskat. Det är svårt att se att behovet av bostadsanpassning med en åldrande befolkning skulle ha minskat så mycket på några år, säger Ida Kåhlin.

I utredningen ska Boverket lämna förslag på åtgärder i de fall man ser hinder för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till nödvändiga bostadsanpassningar.

– Det är viktig lagstiftning. Människors självständighet och möjlighet att bo kvar hemma får inte hotas, säger Ida Kåhlin.

Senast den 28 februari 2023 ska uppdraget redovisas.