Läkarintygsfri tid och ersättning för karensdag

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av Covid-19.

Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda samt läkarintygsfri tid.

Här kan du läsa mer om dessa nyheter.