Ida Kåhlin nominerad till Sacos styrelse

Förbundsordförande Ida Kåhlin är nominerad av valberedningen att ingå i Sacos kommande styrelse där hon idag är ingående ledamot.

”Jag är jätteglad över att återigen vara nominerad till Sacos styrelse. Ser fram mot att tillsammans med övriga i styrelsen och med Göran Arrius i spetsen, verka för Sacos vision om att utbildning och kompetens ska löna sig, men om det blir så är upp till kongressen att besluta i november.”

Saco har en vision om ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.

Den 10–11 november samlas ledamöter från Sacos alla förbund för att diskutera och ta ut riktningen för organisationens framtid. Kongressen hålls vart fjärde år och då fattas viktiga beslut om federationen.

Följande presidium föreslås:
Ordförande: Göran Arrius
Förste vice ordförande: Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer
Andre vice ordförande: Heike Erkers Akademikerförbundet SSR

Beslut fattas på Sacokongressen den 10–11 november 2021.