Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

- Med fokus på kompetens och livslångt lärande, en frisk arbetsmiljö och en god försörjning efter karriären, har vi stärkt både för de anställda och sektorn i stort. Helheten ger förbättrade villkor för de allra flesta av medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund, säger Kristina Hultman, ordförande i AkademikerAlliansen tillika Sveriges Arbetsterapeuters förste vice ordförande.

Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn har träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också förändringar som moderniserar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer.

Nytt pensionssystem gynnar arbetsterapeuter
Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs för de som går på det nya avtalet och övergångsbestämmelser införs för arbetstagare som idag har förmånsbestämd tjänstepension. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

- I det nya pensionsavtalet med höjda premier tryggar vi tjänstepensionerna för framtidens akademiker i välfärden. Tjänstepensionen kommer i framtiden blir en ännu viktigare del av försörjningen efter yrkeslivet. Det är det som gör den här förändringen så avgörande, säger Kristina Hultman. Och våra medlemmar hör till de stora vinnarna med det nya systemet!

Läs mer på AkademikerAlliansens webb.