Handträning prioriterad i nya riktlinjer

I Socialstyrelsen uppdaterade rekommendationer om vård vid rörelseorganens sjukdomar har handträning vid reumatoid artrit och psoriasisartrit fått hög prioritet. ”Åtgärden innebär en stor nytta för patienten”, står det i riktlinjerna.

Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer, som publicerades idag, är ett stöd för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. De ska stimulera användningen av effektiva åtgärder och vara ett underlag för systematiska prioriteringar vid vård av rörelseorganens sjukdomar. Samtidigt vill man bidra till att minska regionala skillnader.

Handträning vid reumatoid artrit, psoriasisartrit och nedsatt funktion i händerna har nu fått prioritet 3. Som en högt prioriterad åtgärd bör det synas i resursfördelningen inom hälso- och sjukvården.

Den fysiska träningen är central i behandlingen, men riktlinjerna lyfter också vikten av att fler vårdprofessioner samarbetar. Handträning, teamrehab, samordnade vårdinsatser och regelbunden fysisk träning kan kräva att vissa regioner behöver betydligt mer personal, däribland arbetsterapeuter.

Enligt Socialstyrelsen orsakar besvären vid rörelseorganens sjukdomar cirka 20 procent av alla läkarbesök i primärvården. För att undersöka om regionerna följer de nya rekommendationerna kommer Socialstyrelsen att börja utvärdera vården vid rörelseorganens sjukdomar under 2021.

Länk: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos