Här är Årets arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter 2021

Therese Lindberg och Ingrid Berggren. Stina Nordinge och Caroline Lager.
Therese Lindberg, Ingrid Berggren (foto: Jonas Malmström), Stina Nordinge och Caroline Lager (foto: Katja Alexanderson).

Årets arbetsterapeuter 2021 är Therese Lindberg och Ingrid Berggren, arbetsterapeuter på Karolinska Universitetssjukhuset, och Årets arbetsterapeutstudenter 2021 är Stina Nordinge och Caroline Lager, Karolinska institutet. Stort grattis!

Förbundets frukostseminarium i dag på Arbetsterapins dag, som du nu kan se i efterhand, avslutades med att förbundsordförande Ida Kåhlin tillkännagav vinnarna av Årets arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter 2021.

Ingrid Berggren och Therese Lindberg, Årets arbetsterapeuter

Utmärkelsen tilldelas Ingrid Berggren och Therese Lindberg, som båda varit tidiga pionjärer i att visa på vad arbetsterapi inom akut- och intensivvård kan betyda för personer med covid-19.

Stina Nordinge och Caroline Lager, Årets arbetsterapeutstudenter

Utmärkelsen tilldelas Stina Nordinge och Caroline Lager, som visat på att ny digital teknik med virtual reality inte behöver vara krånglig utan kan lyfta bort faktorer som tid och rum för att istället fokusera på det i människan som mår bra och stärka det.

Vinnarna belönas med diplom, blommor samt en vinstsumma på 10 000 respektive 5 000 kronor.

Hedersomnämnanden

Juryn valde också att dela ut hedersomnämnanden inom båda kategorierna.

  • Pia Käcker, för projektledarskapet i FUB:s arvsfondsprojekt Vi är med, som visat att arbetsterapeuter behövs för att stimulera samspel i aktivitet mellan vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och deras omgivning, anhöriga och personal. Projektet har lett till ett metodpaket med verktyg som kan spridas till personer som kommer i kontakt med personer med flerfunktionsnedsättning.
  • Lotta Andersson, Lunds universitet för hennes aktiva medverkan i arbetsterapeuternas utbildningsråd (ATUR), på Lunds universitet, där hon kommit att bli en rollmodell för andra studenter. Genom engagemanget och viljan att inkludera har goda förutsättningar för samverkan och utveckling i utbildningsfrågor skapats.

Juryn för utmärkelsen

  • Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR
  • Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP
  • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, VU, ordförande i juryn
  • Kristina Hultman, 1:e vice ordförande, VU
  • Katja Alexanderson, chefredaktör Tidskriften Arbetsterapeuten
  • Judith Marluz De Leon Gonzalez, tidigare ordförande för Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Permobil.