Gravida som riskgrupp vid covid-19

Med anledning av inkommen förfrågan från skyddsombud har Arbetsmiljöverket gjort bedömningen att gravida medarbetare inte ska arbeta med covid-19 smittade patienter eller patienter som har testats men ännu inte erhållit ett provsvar, frågan är ifall det enbart gäller patienter som har konstaterats smittade eller allt patientnära arbete? Enligt Arbetsmiljöverket är kunskapsläget oklart, varför försiktighetsprincipen bör tillämpas på arbetsplatser.

Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön och ska kontinuerligt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då medarbetare berättar om sin graviditet bör Risk­bedömning upprättas omgående.

Läs mer om arbetsgivarens ansvar och våra råd till medlemmar.