Grattis Samantha Shann, WFOT:s nya ordförande!

Under WFOT:s Council Meeting i går valdes Samantha Shann, United Kingdom, till ny ordförande. Samantha har tidigare varit Vice President Finance i WFOT. Sveriges Arbetsterapeuter ser fram emot ett gott samarbete under de kommande åren och att få vara fortsatt delaktiga i WFOT:s viktiga arbete för att stärka arbetsterapins position i världen.

Samantha ShannSamantha Shann. Foto: WFOT

Grattis också till Tracey Partridge-Tricker, New Zealand, som blev vald till Vice President Finance och Andrew Freeman, Canada, som är ny Programme Coordinator Practice Development.

Council Meeting hölls digitalt i år, för första gången. Läs mer om WFOT och Sveriges Arbetsterapeuters internationella arbete.