Gilla Jobbet digitalt 2021

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Eventet vänder sig främst till skydds/arbetsmiljöombud och chefer.

Gilla Jobbet är digitalt även detta år och webbinariet är den 28 oktober. Under förmiddagen kommer forskare och praktiker tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin. Med frågor kring erfarenheter av nya arbetssätt, vad man kan dra nytta av framöver och vilka de nya utmaningarna är.

Anmälan och mer information hittar du här.