Fullmäktige 2021

Vart tredje år träffas nära 100 förtroendevalda för att besluta om vilka frågor förbundet ska jobba med framöver. I år ses vi för första gången digitalt.

På vår Fullmäktigewebb kan du som är intresserad följa med i allt arbete kring höstens fullmäktige.
Viktiga datum att ha koll på, fullmäktigeskola, filmer och mycket annat.
Här hittar du Fullmäktigewebben!