Fribeloppet slopas till och med 30 juni

Regeringen meddelade den 30 mars 2020 att tillfälligt ta bort fribeloppsgränsen under 2020 för att underlätta för studerande som på grund av coronakrisen behöver gå in och arbeta inom vården eller andra yrken. Detta betyder att även om man får högre inkomster under 2020 får man behålla alla sina studiemedel.


Regeringen har senare meddelat att fribeloppsgränsen tillfälligt tas bort även under det första halvåret 2021.
CSN har mer information på sin Coronasida.