Fortbildningsenkäten för arbetsterapeuter 2020

För att kunna följa medlemmarnas förutsättningar gällande yrkeslivslångt lärande har Sveriges Arbetsterapeuter vid upprepade tillfällen – 2010, 2012, 2014 samt 2016 – genomfört en enkätundersökning kring medlemmarnas fortbildningsläge.

I den nya rapport som nu är klar sammanställs resultatet av 2020 års fortbildningsenkät.
Rapporten läser du här.
Läs även Ida Kåhlins debattartikel "Säkerställ en kunskapsbaserad kommunal vård", som publicerades i Dagens Medicin den 23 februari.