Förebyggande insatser lyfts i utredning

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tog idag emot en rad förslag som syftar till att förbättra sjuk- och aktivitetsersättningen. Ett av förslagen är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning.

Betänkandet från den statliga utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen stärker generellt rätten till rehabilitering samt sätter fokus på betydelsen av förebyggande insatser.

– Det är en mycket gedigen utredning med många bra förslag som förhoppningsvis kommer att stärka den enskildes rätt till både förebyggande insatser och rehabilitering, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Utredningen föreslår att förmånen ”förebyggande sjukpenning” ska ändras till ett ”preventionsbidrag”. Ersättningen ska omfatta fler typer av insatser än idag, med syftet att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning. Arbetsterapeuter nämns i utredningsarbetet främst när det gäller bedömning, utredning och intyg samt rehabinsatser.

– Vi hoppas se en ökad användning av arbetsterapeuters kompetens både när det gäller bedömning av arbetsförmåga samt vid förebyggande och rehabiliterande insatser. Vår profession har mycket att bidra med inom området, men är fortfarande en underutnyttjad resurs.

Utöver de rehabiliterande insatserna föreslår utredningen bland annat särskilda regler för äldre som närmar sig pensionsåldern. För personer som har som mest fem år kvar tills de inte längre kan få sjukersättning ska arbetsförmågan endast bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av – inte som idag mot alla arbeten på arbetsmarknaden.

Utredningens betänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) skickas nu ut på remiss. Läs den här.