Förebygg sjukskrivning med arbetsanpassning

Människans arbetsförmåga varierar naturligt genom arbetslivet. För att undvika ohälsa och sjukfrånvaro kan arbetsanpassning vara ett bra stöd. Suntarbetslivs nya verktyg Prehabguiden ger vägledning i såväl förebyggande arbetsanpassning som arbetslivsinriktad rehabilitering. Verktyget riktar sig främst till chefer och skyddsombud, men också till medarbetare som upplever nedsatt arbetsförmåga.

Verktyget är kostnadsfritt och innehåller bland annat samtalsstöd för chef, medarbetaren och skyddsombud, ett självskattningstest av arbetsförmåga för medarbetaren och gruppaktiviteter för att skapa en gemensamförståelse för hur gruppen bemöter någon som inte mår bra.

Läs mer och ta del av Prehabguiden på Suntarbetslivs webbplats.