Följ fullmäktige via Zoom!

Om du är intresserad av vad som händer på förbundets fullmäktige 19-20 november är du välkommen att göra det via Zoom.

Då behöver du föranmäla dig. När du har gjort det får du dagen före fullmäktige en Zoom-länk att ansluta till. Du behöver inte ha programmet Zoom!

Här kan du föranmäla dig!