Final för erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19

Dator och program för träffen

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan maj 2020 arrangerat digitala erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19. Den 14 juni hade vi ett avslutande webbinarium som samlade ett 50-tal arbetsterapeuter där vi sammanfattade vad arbetet har lett till och vilka lärdomar vi fått. Du som är intresserad kan ta del av presentationerna och se en inspelning från mötet.

Bland annat presenterade Ann Björkdahl preliminära resultat från den forskning som hon håller i från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Malin Åman, utredare på Socialstyrelsen, berättade om det kunskapsstöd om postcovid som Socialstyrelsen nyligen har tagit fram.

Du kan ta del av de Powerpoint-presentationer som presenterades och se inspelningen av mötet.

Förbundet fortsätter att följa utvecklingen inom området. Vi planerar inte att fortsätta med erfarenhetsutbyten i höst men det kommer att bli insatser i andra former.