En ny förbundsstyrelse är utsedd

Mika Levin-Smeds, Annika Lexén, Sofie Ivarsson, Ida Kåhlin, Maria Ranner, Reina Klemets, Kristina Hultman, Gabriel Walter, Maria Knutsson och Qarin Lood. Nellyan Leiva Lundström och Louise Malmros saknas på bilden.
Mika Levin-Smeds, Annika Lexén, Sofie Ivarsson, Ida Kåhlin, Maria Ranner, Reina Klemets, Kristina Hultman, Gabriel Walter, Maria Knutsson och Qarin Lood. Nellyan Leiva Lundström och Louise Malmros saknas på bilden.

Delegaternas röster är räknade och en ny förbundsstyrelse är utsedd att leda förbundet under kommande tre år. Stort grattis!

Förbundsstyrelsen består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, åtta ledamöter samt studentorganisationens ordförande.

Utöver att Ida Kåhlin fortsätter som förbundsordförande, fortsätter Kristina Hultman i rollen som 1:e vice ordförande. Vi välkomnar också Annika Lexén som ny 2:e vice ordförande. Annika är ny i denna roll men har två perioder i förbundsstyrelsen bakom sig.

Av styrelsens ledamöter känner vi från föregående mandatperiod igen Sofie Ivarsson, Mika Levin-Smeds och Qarin Lood. Nyval är Maria Knutsson, Nellyan Leiva Lundström, Louise Malmros, Maria Ranner och Gabriel Walter. Studentorganisationens ledamot tillika ordförande är Reina Klemets.

Lär känna hela styrelsen i senaste numret av Arbetsterapeuten (nr 5, 2021).  

På bilden från vänster: Mika Levin-Smeds, 2e vice Annika Lexén, Sofie Ivarsson, ordf Ida Kåhlin, Maria Ranner, studentordförande Reina Klemets, 1e vice Kristina Hultman, Gabriel Walter, Maria Knutsson och Qarin Lood.
Nellyan Leiva Lundström och Louise Malmros saknas på bilden.