Du får sänkt a-kasseavgift!

Akademikernas a-kassa har beslutat att sänka medlemsavgiften med 10 kronor från och med 1 oktober 2021. Den nya månadsavgiften är 130 kronor. Bakgrunden till sänkningen är att kostnaderna för försäkringen inte blivit så höga som befarat.

Kostnaden för a-kassan beror till största delen på den genomsnittliga dagpenning arbetslösa medlemmar får. Coronapandemin fick inte den påverkan på dagpenningen i Akademikernas a-kassa som förväntat. I och med att kostnaderna för försäkringen blev lägre än väntat kan nu avgiften sänkas med 10 kronor i månaden.

Läs mer om avgiftssänkningen på akademikernasakassa.se