Coronakommissionen kritiserar pandemihanteringen

I Coronakommissionens andra delbetänkande, som presenterades för regeringen i dag, riktas skarp kritik mot den svenska hanteringen av coronapandemin. Flera brister uppmärksammas, bland annat kring smittskydd och organiseringen av hälso- och sjukvårdens insatser.

I rapporten beskrivs även det ökade behovet av rehabilitering under pandemin och den uppskjutna rehabiliteringens konsekvenser. Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna träffade kommissionen tidigare i år och har bidragit med underlag till utredningen.

Bland annat omnämns förbundens MAR-enkätundersökningar som uppmärksammar kommunernas beredskap för att klara det rehabiliterande uppdraget.

– Vi är glada att kunna bidra till utredningen. Om vi ska kunna göra något åt rehabiliteringsskulden så behöver rehabiliteringen finnas med i kommissionens utvärdering. Nationell samordning behövs, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Läs Coronakommissionens delbetänkande 2