”Bra med tydligare skrivningar kring hot och våld i arbetslivet!”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tog under förra veckan emot en utredning som har haft i uppdrag att ta ställning till om svensk rätt är förenlig med ILO:s konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Utredningen bedömer att svensk rätt är förenlig med konventionen. Därutöver föreslås flera åtgärder för att stärka arbetet med att förebygga våld och trakasserier i arbetslivet.

   - Jag ser det generellt som positivt att Sverige nu kan ratificera ILO-konventionen. Det är också bra med förslaget från utredningen att göra tydligare skrivningar i arbetsmiljölagen när det gäller våld och trakasserier säger Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter. Hot och trakasserier kan aldrig accepteras! Här har arbetsgivaren och våra ombud på arbetsplatserna en viktig uppgift i att se till så det inte förekommer, eller om det skett att det verkligen tas om hand och inte sopas under mattan.

Ett förslag från utredningen som presenteras är att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att ta fram information som förklarar arbetsgivarens ansvar i arbetet mot våld och trakasserier från tredje part, arbetsgivarens ansvar när våld och trakasserier som är arbetsrelaterat sker utanför arbetet samt hur arbetsgivare kan arbeta med dessa frågor och frågor om våld och trakasserier i allmänhet.

Läs mer här!