Bli specialist i arbetsterapi!

Yvonne Axelsson i ett samtal
Yvonne Axelsson är specialistarbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset.

Under pandemin genomfördes förbundets specialistutbildning digitalt. Mot bakgrund av deltagarnas och specialistrådets goda erfarenheter av det beslutade rådet att även nästa omgång av utbildningen blir digital. Och den är självklart fortsatt helt kostnadsfri för dig som är medlem! Sista ansökningsdag är den 1 november 2021.

Tidigare har specialistutbildningen inneburit flera kursdagar, boende och resor. Med det digitala formatet hoppas vi möjliggöra för fler att gå utbildningen! Nästa omgång är planerad att starta våren 2022. Sista ansökningsdag är den 1 november 2021. Läs mer om utbildningen och ansökningsprocessen.

Informationsträffar om ansökan

Redan när du fyller i din ansökan påbörjar du processen mot att utforma din specialistroll i arbetsterapi, eftersom det är din kunskap och kompetens som formar din individuella studieplan. Det här momentet kan vara lite klurigt, därför erbjuder vi två informationsträffar med Sofi Fristedt, ordförande i specialistrådet. Sofi kommer att berätta om förkunskapskrav, ge handledning kring hur du skriver din ansökan och hur du ska tänka kring kurser och poäng, samt tilldelning av en kontaktperson. Det finns också utrymme för frågor. Det första tillfället ägde rum den 19 maj och nästa är den 15 september, kl. 15:00. Läs mer och anmäl dig till någon av informationsträffarna.

”Min specialistkompetens har haft en positiv inverkan på min lön”

Förutom att specialistutbildningen är kompetenshöjande, utvecklande och kan ge dig nya karriärmöjligheter, kan en specialistroll också höja din lön. Så här sa Yvonne Axelsson, specialistarbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset, när vi fångade henne på en träff för specialister på kansliet 2019:

– Efter min specialistexamen hade jag möjlighet att söka en tjänst som specialist, eftersom det finns i tjänstestrukturen på min arbetsplats. Till tjänsten finns en uppdragsbeskrivning som tydligt beskriver förväntningarna på mig och som ger mig möjlighet att ta mer ansvar i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Eftersom våra utvecklingssamtal och lönesamtal utgår bland annat från tjänstebeskrivningen, har min specialistkompetens haft en positiv inverkan på min lön.

Specialistutbildningen är en medlemsförmån

Specialistutbildningen är kostnadsfri för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar. Ett oavbrutet medlemskap i minst två år krävs innan din ansökan behandlas av specialistrådet. För icke medlemmar kostar utbildningen 89 000 kronor.