Vi visar vägen!

Fullmäktige har beslutat om vision, strategier och fokusområden.

Förbundet håller fast vid sin tidigare vision, strategier och förhållningssätt men har antagit nya fokusområden för kommande fullmäktigeperiod 2022–2024:

Vi visar vägen mot

  • ett vardagsliv i balans
  • en god och nära vård
  • digital utveckling och delaktighet
  • en livslön som speglar arbetsterapeuters kompetens och värde

Fokusområdena ska fungera som ett stöd för att göra förbundet tydligt, spetsigt och effektfullt och se till att resurserna används på bästa sätt i arbetet med att nå visionen. #fum2021