Arbetsterapeut vann patientpris

Årets vinnare av Forum för Health Policys Patientpris 2021 är Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut vid Gävle sjukhus. Vi från Sveriges Arbetsterapeuter är jättestolta och hurrar!

Ur motiveringen:
Ulrika Ehn har med kreativitet, professionalism och empati gett en ung patient rätt behandlingar som möjliggör ett drägligt liv. Hon har hittat kreativa lösningar för att tillgodose patientens bästa. Lymfödem är en sjukdom där kunskapen är begränsad. Forum för Health Policy vill på detta sätt uppmärksamma en kronisk smärtsam sjukdom där kunskapen behöver höjas.

Här kan du läsa mer om Patientpriset