Aras och Louise får Inspiratörsutmärkelsen

Inspiratörsutmärkelsen, som delas ut vart tredje år på fullmäktige till medlemmar som särskilt verkat för att bidra till Sveriges Arbetsterapeuters vision, går 2021 till Aras Hussein och Louise Karlsson. Aras för hans synliggörande av egenföretagande inom arbetsterapi och Louise för hennes engagemang inom facket och professionen. Ni engagerar och inspirerar oss, idag och året om. Stort grattis!

Aras Hussein

Aras tilldelas utmärkelsen för hans insatser att med stort engagemang synliggöra egenföretagandet inom arbetsterapins område. Med en inspirerande entreprenörskapsanda är Aras en hängiven ambassadör för arbetsterapi som inte missar ett tillfälle att lyfta professionen och egenföretagandet i olika sociala medier.

Louise Karlsson

Louise tilldelas utmärkelsen för hennes stora engagemang som spänner över såväl ett lokalfackligt uppdrag som ett dedicerat professions-företrädarskap. Louise använder på ett effektivt och inspirerande sätt olika digitala medier för att visa värdet av arbets­terapi och arbetsterapeuters kompetens.

Utmärkelsen

Sveriges Arbetsterapeuters inspiratörsutmärkelse delas ut för att lyfta fram medlemmar som i ord och handling särskilt verkat för att bidra till Sveriges Arbetsterapeuters vision med stöd i förbundets katalyserande strategier och förhållningssätt i vardagen. Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse utser mottagarna av utmärkelsen. Utdelning sker vart tredje år i samband med förbundets fullmäktige.