Nyheter 2021

September 2021

Vi söker professionspolitisk handläggare med pressansvar

2021-09-22

Har du bred kompetens inom arbetsterapi och arbetsterapeuters professionsutövning? Är du van att samhälls- och omvärldsbevaka samtidigt som du har erfarenhet av att skriva texter av olika karaktär?

Läs mer

Rådgivning i fackliga frågor stängd 24 september

2021-09-22

Den 24 september är vår rådgivning i fackliga frågor stängd på grund av utbildning av våra lokala ombudsmän.

Läs mer

Nyhet från Akademin: OVal-pd och OVal-9

2021-09-15

Nu lanserar Akademin instrumenten "OVal-pd" och "OVal-9", som utgår ifrån ValMO-modellens värdedimensioner, utvecklade av forskare vid Lunds universitet. Instrumenten har delvis olika syften men eftersom de båda mäter ”värdeupplevelser i samband med aktivitet” ger vi ut dem i en och samma manual.

Läs mer

Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

2021-09-13

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024 föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa.

Läs mer

Till minne av Anna Burén

2021-09-10

Arbetsterapeut vann patientpris

2021-09-08

Årets vinnare av Forum för Health Policys Patientpris 2021 är Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut vid Gävle sjukhus. Vi från Sveriges Arbetsterapeuter är jättestolta och hurrar!

Läs mer

Gilla Jobbet digitalt 2021

2021-09-08

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Eventet vänder sig främst till skydds/arbetsmiljöombud och chefer.

Läs mer

Glöm inte bort att söka 2021 års stipendier!

2021-09-08

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond delar ut stipendier till utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi.

Läs mer

Rådgivning i fackliga frågor stängd 7–8 september

2021-09-06

Den 7–8 september är vår rådgivning i fackliga frågor stängd på grund av utbildning.

Läs mer

Regeringen inrättar kansli för hållbart arbetsliv

2021-09-02

Regeringen vill förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv och inrättar därför ett kansli för ett hållbart arbetsliv. Kansliets arbete kommer i stor utsträckning handla om att identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet.

Läs mer

Skattelättnad för a-kasseavgift

2021-09-01

Med tre olika förslag vill regeringen genomföra skattesänkningar på över 10 miljarder kronor, bland annat genom en skattereduktion för att vara med i a-kassan.

Läs mer

Vill du vässa dina kunskaper inom vardagsteknik?

2021-09-01

Då borde du titta närmare på bedömningsinstrumenten META och ETUQ, där Akademin erbjuder både kurs och tillhörande manual, det nylanserade dialogstödet "Rådgivning och förskrivning av teknik" och gratiskursen "Underlätta vardagen med teknikstöd". Alla kurserna kan du gå redan i höst!

Läs mer