Nyheter 2021

Juli 2021

SJOT klättrar på rankinglistan för femte året i rad

2021-07-08

Vill du hålla dig ajour med den senaste forskningen inom arbetsterapi? Missa inte att läsa tidskriften SJOT, som ingår i ditt medlemskap! För femte året i rad ökar SJOT sin "impact factor" – från 1.347 till 2.611.

Läs mer

Nominera till råd och stipendiefond

2021-07-06

Nominera kandidater till förbundets råd och stipendiefond.

Läs mer

Nyhet från Akademin: Dialogstöd för samtal och förskrivning av teknik

2021-07-02

Teknik är en naturlig del i vardagen, oavsett ålder, och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. Teknikstöd kan vara till hjälp för personer med olika former av aktivitetsbegränsningar till följd av åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd. Nu lanserar vi "Rådgivning och förskrivning av teknik – dialogstöd i mötet med person och närstående."

Läs mer

Ny upplaga av "Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning"

2021-07-01

"Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning" bidrar med kunskap till arbetsterapeuten och synpedagogen inför möten, bedömning och insatser med äldre personer med synnedsättning, som ofta har en nedsatt aktivitetsförmåga som följd, för att öka deras delaktighet och utförande i dagliga aktiviteter.

Läs mer

Ny MAR-rapport visar att äldres rätt till rehabilitering behöver stärkas

2021-07-01

I Dagens Samhälle debatterar idag Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin och Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg om äldres rätt till rehabilitering.

Läs mer

"Vi behöver en universellt utformad hälso- och sjukvård"

2021-07-01

I går överlämnade tillgänglighetsdelegationen sitt första betänkande till regeringen. Det innehåller många viktiga förslag för en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården men saknar nästan helt ett resonemang kring hur vi kan inkludera även fysisk, kognitiv och kommunikativ tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv.

Läs mer