Nyheter 2021

Juni 2021

Utredning om företagshälsovård och samma arbetsmiljöskydd för kvinnor och män

2021-06-18

Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen beslutat om en arbetsmiljöutredning som bland annat ska titta på om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö och utreda hur företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas.

Läs mer

Nu lanserar vi ett nytt "Finna nya vägar"-paket

2021-06-18

Finna nya vägar-paketet är ett hälsoutbildningsprogram med tillhörande patientinformation och bedömningsinstrument som används för personer med åldersförändringar i gula fläcken. Programmet är i första hand utvecklat för att bedrivas av eller i samverkan med arbetsterapeut i primärvård/närhälsa eller på syncentral/synenhet. Nu är materialet omarbetat och ges ut av Akademin i en tredje version.

Läs mer

Flera bra förslag för att locka till äldreomsorgen

2021-06-17

Ökad samverkan mellan olika kompetenser, stärkt kunskapsbasering och teambaserade arbetssätt är några förslag från utredningen för en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.

Läs mer

Välkommen att höra av dig i sommar!

2021-06-17

Både vår fackliga rådgivning och handläggare av frågor om medlemskapet är tillgängliga hela sommaren, måndag–fredag, kl. 08:30–12:00.

Läs mer

Final för erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19

2021-06-15

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan maj 2020 arrangerat digitala erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19. Den 14 juni hade vi ett avslutande webbinarium som samlade ett 50-tal arbetsterapeuter där vi sammanfattade vad arbetet har lett till och vilka lärdomar vi fått. Du som är intresserad kan ta del av presentationerna och se en inspelning från mötet.

Läs mer

Uppdaterat krislägesavtal från 1 juli

2021-06-11

Ersättningarna och tiden för återhämtning höjs i det uppdaterade krislägesavtalet, som Akademikeralliansen tillsammans med andra fackförbund i kommun- och regionsektorn kommit överens om med SKR och Sobona.

Läs mer

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

2021-06-07

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstrygghet som parterna träffade i december. Därmed tas ytterligare ett viktigt steg på vägen mot en reformering av systemen för trygghet, omställning och anställningsskydd på svensk arbetsmarknad.

Läs mer

Rabatt på SJ-resor

2021-06-03

Under 2021 får du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter 10 procents rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i SJ:s bokningsportal för att erhålla förmånen. För bokningar som görs mellan den 1 juni och 31 augusti höjs denna förmån till 20 procents rabatt men gäller endast för resor som både bokas och genomförs mellan den 1 juni och 31 augusti.

Läs mer

Skriv en motion till fullmäktige!

2021-06-02

En motion är ett förslag som en medlem eller kretsen vill att fullmäktige ska behandla. Alla som är medlemmar i förbundet kan lämna in en motion till förbundets fullmäktigemöte 19-20 november.

Läs mer

Sommarens bok 2021: Hälsa och aktivitet i vardagen

2021-06-01

Vill du få tips på hur du kan samtala kring sexuell hälsa, lära dig mer om hur du kan uppmärksamma alkohols påverkan på människors vardagsliv och få uppslag på aktivitetsperspektivets betydelse inom suicidprevention? Om allt detta och mycket mer läser du i "Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv", som du som medlem köper med 20 % rabatt på medlemspriset under juni–augusti.

Läs mer