Nyheter 2021

Januari 2021

Saco bjuder på inspiration kring lärande och kompetensutveckling

2021-01-12

Under Akademikerveckan 2021 bjuder Saco in till två kostnadsfria lunchföreläsningar med Per Lager, en av Sveriges ledande personer inom innovation och trender kring kompetensutveckling och lärande. Både du som är medlem och du som funderar på att bli, är välkomna att delta!

Läs mer

Förebygg sjukskrivning med arbetsanpassning

2021-01-08

Människans arbetsförmåga varierar naturligt genom arbetslivet. För att undvika ohälsa och sjukfrånvaro kan arbetsanpassning vara ett bra stöd. Suntarbetslivs nya verktyg Prehabguiden ger vägledning i såväl förebyggande arbetsanpassning som arbetslivsinriktad rehabilitering. Verktyget riktar sig främst till chefer och skyddsombud, men också till medarbetare som upplever nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer