Nyheter 2021

December 2021

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2021-12-21

Årets julgåva skänker Sveriges Arbetsterapeuter till Tilia – en ideell organisation för ungas psykiska hälsa.

Läs mer

Ny specialistordning

2021-12-21

Sveriges Arbetsterapeuter ansvarar för specialistutbildningen av arbetsterapeuter och förbundets fullmäktige beslutade i november 2021 om en ny specialistordning.

Läs mer

Ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi

2021-12-21

Fullmäktige beslutade i november 2021 om ett ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi.

Läs mer

Ökat behov av arbetsterapeuter inom arbetsinriktad rehabilitering

2021-12-21

Sveriges Arbetsterapeuter har lämnat remissvar på betänkandet ”En sjukförsäkring med prevention rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över regelverket när det gäller rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga samt förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Läs mer

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

Läs mer

Välfärdskommissionen presenterar 29 förslag för en starkare välfärd i hela Sverige

2021-12-17

Välfärdskommissionens 29 åtgärdsförslag syftar till att stärka kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden, eftersom välfärden står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och finansiering.

Läs mer

100 000 kronor i skadestånd!

2021-12-16

Ja, det är verkligen viktigt att vara medlem i Sveriges Arbetsterapeuter! Det fick en medlem erfara för ett par veckor sedan när Essie Majkowitz från förbundets förhandlingsavdelning företrädde medlemmen och resultatet av förhandlingen ledde till 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Läs mer

Luncha med facket 21 januari 2022 - tema lön

2021-12-16

Välkommen att luncha med oss på facket. 21 januari klockan 12.00 - 12.45 är temat lön!

Läs mer

Jämtland vann Kretskampen!

2021-12-16

Jämtland låg hela tiden bland de tre bästa kretsarna i årets Kretskamp och tog hem vinsten totalt med en svarsfrekvens på 62,1 procent bland medlemmarna. Jämtarna är verkligen intresserade av lönefrågor och att svara på löneenkäter!

Läs mer

Nyhet! Mera koll på tid

2021-12-15

Interventionen vänder sig till barn i skolåldern som har svårigheter att hantera sin tid.

Läs mer

Nu är det dags att nominera Årets Brobyggare 2022

2021-12-01