Nyheter 2021

April 2021

Arbetsterapeutiska insatser framträdande i nytt kunskapsstöd

2021-04-16

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården om vård för patienter med postcovid: ”Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19. Stöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården (del 2)”. Arbetsterapeutens kompetens att erbjuda behandling för patienter med postcovid lyfts fram i kunskapsstödet.

Läs mer

Positiva trenden fortsätter!

2021-04-15

Den positiva trenden för Sveriges Arbetsterapeuters medlemsutveckling fortsätter. I mars hade förbundet 10 240 medlemmar.

Läs mer

Riksdag gav hjälpmedel en skjuts

2021-04-14

Politiker, professionerna och sakkunniga var rörande överens under den första Hjälpmedelsriksdagen, som ordnades under Leva och fungera-mässan, digitalt från Göteborg. En smart hjälpmedelsförsörjning sparar pengar, det måste bli mer jämlikt mellan regionerna och kostnaderna för individen ska ner.

Läs mer

Ny medlemsförmån: Pensionsrådgivning

2021-04-06

Genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring får du som medlem kunskap om alla delar i din pension. Oavsett hur lång tid du har kvar att arbeta är det smart att få koll på pensionen som är din framtida lön!

Läs mer

Avtalet försäkrar 2021

2021-04-01

Nu finns en ny version av Avtalet försäkrar för 2021.

Läs mer