WFOT Bulletin – var med och tyck till!

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är du också medlem i WFOT och har tillgång till WFOT:s tidning Bulletinen, som kommer ut digitalt två gånger per år. Nu finns en läsarundersökning ute som du gärna får svara på, senast den 31 maj.

Syftet med Bulletinen är "to promote awareness and understanding of the WFOT and its activities and services, the development of the occupational therapy profession worldwide, and the international exchange of professional knowledge and experience."
Logga in och läs tidskriften på WFOT:s webbplats. 

Till läsarundersökningen