Vi har medvind!

Man brukar säga att man har medvind när man känner att det lyfter eller att man gör något bra. Så är det för Sveriges Arbetsterapeuter! Nu firar vi att antalet medlemmar ökar och att medlemmarna är nöjda med innehållet i medlemskapet!

Vi ökar!

Efter ett par år med en lite svagare medlemsutveckling än vad vi historiskt sett haft inom förbundet har vi under 2019 vänt utvecklingen. Vid årsskiftet 2019/20 hade vi totalt 9935 medlemmar, vilket är något fler än samma tid 2018/19.

    – Att vi kunnat vända trenden är oerhört glädjande. Det visar att vi står starkt och att Sveriges Arbetsterapeuter är och förblir ett fack- och professionsförbund som är relevant för alla med arbetsterapeutexamen. En stor eloge ska naturligtvis gå till alla förtroendevalda runt om i landet för det viktiga arbete som bedrivs! Under de kommande åren kommer vi att fortsätta att utveckla vår verksamhet, se till att bli ännu mer relevanta för våra medlemmar, och jag ser med tillförsikt fram emot medlemssiffrorna vid nästa årsskifte, säger Ida Kåhlin.

Och gillas!

Novus har på uppdrag av oss genomfört en medlemslojalitetsundersökning som visar att våra medlemmar är mer nöjda med sitt medlemskap än i någon av våra tidigare mätningar. Resultatet överträffar de flesta fack- och professionsförbund. Vårt lojalitetsindex ökar med tre enheter till 91 %, vilket är mycket bra. De flesta jämförbara organisationer ligger på 80% och ner mot 65 % för de förbund som inte får allt att fungera!