Vi är kvar i AB 17!

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avseende förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt cirka 67 000 medlemmar. Därmed är vi kvar i AB 17!

Nu bjuder vi in våra lokala företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter till ett webbinarium 10 december där vi går igenom vad det innebär att vi är kvar i AB 17 och vad det betyder för medlemmarna.

Anmäl dig till webbinariet den 10 december klockan 14.30-16.00.

OBS endast för förtroendevalda!