Välkommet slutbetänkande om en förbättrad sjukskrivningsprocess

Utredningen ”En välfungerande sjukskrivningsprocess” lämnade i dag över sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Nationell samordnare för utredningen har varit Mandus Frykman. I utredningen föreslås bland annat ett förbättrat stöd för återgång i arbete efter sjukdom och en bättre väg genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sveriges Arbetsterapeuter ser särskilt positivt på att vikten av det arbetsplatsinriktade stödet för återgång i arbete lyfts fram i betänkandet.

− Att arbetsterapeuter lyfts fram som ett av de expertstöd som arbetsgivaren ska konsultera vid återgång i arbete är en stor framgång, konstaterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

− Om förslaget genomförs kommer den arbetslivsinriktade rehabiliteringen att kvalitetssäkras och förbättras avsevärt. Förbundet har länge påtalat att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöver blir bättre på ute på arbetsplatserna. Arbetsterapeuters särskilda expertkunskap kring instrument och metoder för återgång i arbete är en avgörande resurs för det arbetsplatsinriktade stödet. Vi ser nu fram emot att djupare sätta oss in i de olika förslagen och rekommendationerna, säger Ida Kåhlin.

I betänkandet lyfts även de personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska skäl och som uppbär försörjningsstöd – en grupp som idag ofta får ett otillräckligt stöd för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Här föreslås att socialtjänsten ska få ansvar för att skapa förutsättningar för att dessa personer i större utsträckning ska få sin arbetsförmåga bedömd och samordnade insatser utifrån detta, något som kommer kräva mer arbetsterapeutisk kompetens i kommunerna.

Ta del av hela slutbetänkandet ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”.